«Містить недоліки»: IT-асоціації виступили проти «Дія City»

«Дія City» викликала чимало запитань зі сторони найбільших гравців IT-ринку. В якийсь момент хвиля протирічь стала настільки великою, що найбільші профільні асоціації відкрито виступили проти нової ініціативи. Це призвело до того, що з’явився альтернативний законопроект, а п’ять найбільших профільних асоціацій (ACC, EBA, IT Ukraine Association, UVCA, Спілка Українських Підприємців) навіть звернулись до президента України Володимира Зеленського з заявою про необхідність перегляду існуючої ініціативи.

Лист-звернення є у розпорядженні AIN.UA. Редакція публікує його без змін у повному обсязі.

Як послідовно наголошувала ІТ-індустрія в особі п’яти ключових асоціацій в своїх відкритих зверненнях до Президента України та Віце-прем’єр-міністра Федорова М. А., дуже важливо:

 • забезпечити прозорість і передбачуваність правового регулювання;
 • не допустити збільшення регуляторного навантаження в ІТ-галузі;
 • забезпечити ІТ-компаніям належний рівень свободи їх діяльності.

Для забезпечення транспарентності нашого діалогу щодо проекту закону, в додатку до цього листа направляємо текст альтернативного проєкту закону (Альтернативний проєкт). Він є близьким до тексту Законопроєкту № 4303 і, при цьому, вирішує ряд його концептуальних невідповідностей підходам ІТ-індустрії.

1. Законопроєкт № 4303

Законопроєкт в його поточній редакції містить ряд концептуальних недоліків, зокрема:

 • запроваджує суттєве регуляторне навантаження в галузі, новий регуляторний орган (Мінцифри) та надає йому невиправдано широкі (надмірні) повноваження;
 • запроваджує непрозорий механізм входу в правовий режим: містить узагальнений опис видів ІТ-діяльності в межах «Дія City» і, поряд з цим, наділяє регулятора (Мінцифри) необмеженою дискрецією у визначенні істотних ознак, які мають або які не мають такі види діяльності, дає можливість суб’єктивно оцінювати бізнес-плани стартапів;
 • обмежує ІТ-компанії в законних правах щодо вступу в «Дія City» через запровадження вимоги щодо обов’язкового членства до Об’єднання резидентів «Дія City» (після його створення);
 • не містить ефективних запобіжників від можливих зловживань при виході з режиму, оскільки наділяє єдиний орган (Мінцифри) широкими регуляторними і, одночасно, контролюючими функціям;
 • надає Мінцифрі необмежені повноваження з доступу до інформації компаній – резидентів «Дія City»;
 • не визначає процедури оскарження рішень, яка могла б забезпечити прозоре та передбачуване функціонування режиму.

2. Альтернативний проєкт

Альтернативний проєкт розроблений з врахуванням тексту Законопроєкту № 4303. Положення Альтернативного проєкту містить загальну частину, яка направлена на закладення фундаменту для рамкового закону щодо розвитку ІТ-індустрії.

Закріплюються загальні принципи діяльності учасників сфери ІТ (свобода діяльності (вибору), презумпція правомірності рішень учасників ІТ-індустрії, невтручання держави в законну діяльність учасників ІТ-індустрії, стабільність). Положення про спеціальний режим «Дія Сіті» є складовою частиною такого Альтернативного проєкту (його органічним елементом).

Таким чином, альтернативний проєкт:

 • не збільшує регуляторне навантаження, і, при цьому, надає Мінцифрі достатні повноваження щодо ведення реєстру резидентів «Дія City», включення/виключення з нього, контролю за подачею звітності, перевірки інформації про відповідність вимогам закону резидентів «Дія City» зі звітності та відкритих даних, промоцію режиму «Дія City» в публічній площині;
 • передбачає прозорий вхід в «Дія City» з відсутністю дискреції в уповноваженого органу, що забезпечує відсутність корупційних ризиків. Дозволяється перевіряти інформацію та документи від заявників на їх комплектність та відповідність обмеженням з відкритих даних та офіційної інформації від державних органів;
 • чітко встановлює деталізований перелік видів ІТ-діяльності на рівні закону (розроблений на базі КВЕД, міжнародних стандартів ISIC, NACE і Методологічних основ та пояснень до позицій КВЕД, враховує особливості сучасної практики ведення діяльності ІТ-компаніями);
 • дає можливість новоствореним компаніям (стартапам) на спрощений доступ в «Дія City» на підставі критеріїв, які чітко визначені на рівні закону, без суб’єктивної оцінки з боку регулятора;
 • визначає детальні процедури набуття та втрати статусу резидента «Дія City», прийняття рішень уповноваженим органом, порядок їх оскарження. Це забезпечить належний рівень передбачуваності у функціонуванні режиму та відсутність корупції чи суб’єктивних факторів при прийнятті рішень;
 • запроваджує ефективний механізм перевірок вимог закону, пов’язаних з економічними показниками, податковими органом. Це забезпечує професійний підхід при перевірках, раціональне використання ресурсів держави та розділення функцій між органами;
 • прибирає вимогу щодо обов’язкового членства резидентів «Дія City» в будь-яких об’єднаннях.

Источник: ain.ua

Читайте также

Вверх